Tag: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน
Posted in Default

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มราคา ใช้ประโยชน์ประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีดในวัด ยินดีพรีเซ็นท์ เป็นการออกแบบโดยการนำข้าวของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้รากฐานในชีวิตทุกคนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน อีกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่ย่อยสลายยาก และด้านคุณภาพชีวิต ด้วยเหตุว่าเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด ผู้ที่ขาดแคลน หรือผู้ที่อยากได้ต่อได้เช่นกัน พวงหรีดช้อนของเรา มีให้ทุกท่านเลือกถึง 8 แบบอย่าง แต่ละแบบถูกประดับด้วยช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 40 คัน งาม ทันสมัย เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้ตายได้อย่างสมเกียรติทีเดียว