Tag: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์
Posted in Default

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท จำพวกราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อุทิศพระราชกุศลตอบสนองแด่กรมพระยาพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ภายในมีการคิดแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย กล่าวอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง แล้วก็ป่าช้าอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาในทางธรรมที่เปรียบได้เสมือนดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน      รวมทั้งจบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ผนังข้างนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังภายในทาชาดเขียนลายทองรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับประดากระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายกนกรูปเทพเจ้า พร้อมแกะสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 เครือญาติ | พระนิรันยี่ห้อย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | ที่เผาศพหลวงหน้าพลับพลาเหรียญตรา แล้วก็ป่าช้าหลวง (เมรุมาศสำหรับราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่สนามหลวง)